За какво ще отидат парите ми?

Желанието ни е всичко, което правим, да бъде безплатно и достъпно за хората. За това разчитаме на дарения, за да можем да продължаваме да работим посветено по дейността на Офлайн Кидс. 

На този етап финанси са ни необходими предимно за покриване на оперативни разходи. 

Ако вратите ни се отворят за повече, ще инвестираме в обучение на екипа, създаване на полезни ресурси на хартиен носител, организиране на офлайн събития. Мечтаем някой ден да имаме свое кътче, където да предлагаме индивидуални консултации, да провеждаме дискусионни групи, както и забавни офлайн събития с различни цели.