За какво ще отидат парите ми?

Финансите, които идват към нас, ще използваме за:

  • Организиране и провеждане на  безплатни събития за родители и служители на детски учебни заведения
  • Организиране на безплатни събития за ученици
  • Създаване на полезни и информативни ресурси на хартиен носител
  • Покриване на оперативни и административни разходи
  • Закупуване на инвентар за събития
  • Обучения на екипа

Благодарим за подкрепата!

С уважение,

Екипът на Офлайн Кидс

Банкова сметка:

ФОНДАЦИЯ ОФЛАЙН КИДС
Банка: Банка ДСК
IBAN: BG82STSA93000027676303
BIC: STSABGSF

Основание: Дарение