За какво ще отидат парите ми?

Желанието ни е всичко, което правим, да бъде безплатно и достъпно за хората. За това разчитаме на дарения, за да можем да продължаваме да работим посветено по дейността на Офлайн Кидс. 

Все още сме малки, като дейността ни е свързана предимно с информиране в социалните мрежи и мотивиране родителите за промяна.

Работим усилено, инвестираме време и финанси в това да пораснем и да стартираме офлайн събития за деца и родители. Идеи имаме много и вървим към тях.

На този етап финанси са ни необходими предимно за покриване на оперативни разходи и обучения за екипа. В дългосрочен план планираме създаване на полезни ресурси на хартиен носител и организиране на офлайн събития. Мечтаем някой ден да имаме свое кътче, където да предлагаме индивидуални консултации, да провеждаме дискусионни групи и като цяло да оказваме подкрепа.

Благодарим ти за подкрепата, защото всеки лев е от значение <3.

С уважение,

Алекс