Искаме да започнем тази стъпка с нещо важно. Но

  1. Приятелско семейство, с което да работим заедно върху редуциране на екранното време на децата
  2. coworking/co-parenting – Да работим заедно, събирайки децата. Идеята е децата да играят заедно, а ние да се редуваме да им осигуряваме внимание.
  3. Да си планират почивка за тях, по възможност с чужда помощ (роднинска, приятелска, платена… ). Време, в което да презаредят батериите. 
  4. Когато спрете екранното време или го намалите, може да помолите близък приятел/ка или роднина да ви осигурят емоционална подкрепа и да следят развитието. Самата мисъл, че някой знае какво правите и следи развитието може да ви помогне да се придържате по-стриктно към “промяната”. 
  5. – да се подготвят за няколко трудни дни – – хората да знаят, че ще е нормално да има моменти, в които да им се иска да се върнат към обратното положение. //за насърчение –  цитати от родители, които споделят, че след това всичко си идва на мястото

Първите няколко дни може и да е трудно, но всички родители споделят, че след това всичко си идва на мястото 🙂 Насърчавам ви да си записвате на видимо място всички положителни неща, които виждате от промяната – промени в поведението на детето, както и качествени неща, които правите заедно 🙂 Това ще ви дава стимул в трудните моменти 🙂

  1. Система за проследяване на резултатите – за насърчение в трудните моменти