Защо някои деца са по-привлечени към видео игрите от други?

Ричард Райън и Едуард Дечи в своята теория за самоопределянето заключават, че нашата психика се нуждае от три хранителни вещества, за да процъфтява: самостоятелност, компетентност и свързаност. Когато психиката ни е недохранена, тя поражда тревожност, безпокойство и други симптоми, предизвикани от някаква липса.

Всички ние имаме заложена потребност ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ КОМПЕТЕНТНИ и да преживяваме успех и растеж и това важи с пълна сила и за подрастващите.

Компетентност

Степо е тийнейджър, който не се справя особено добре в училище. Учителите и родителите му постоянно му го показват чрез ниски оценки, критика и преправяне на това, което е направил. Малко по малко неговото самочувствие и мотивация биват смачкани под натиска да се справя по-добре. 

Степо има реална необходимост да изпита усещането за компетентност, растеж и развитие. Оказва се, че единственото място, където това се случва, е във видео играта. Бързо и лесно във виртуалното пространство момчето получава така необходимата обратна връзка за успех, която го кара да се чувства добре. 

Самостоятелност

Освен това Степо е изморен от полицейския режим в училище и у дома. Навсякъде има правила, но те в повечето случаи са придружени от думите “Защото аз така казах!” или “Защото такива са правилата”. Понеже липсва някакво логично обяснение за тях, Степо ги ненавижда. 

Виртуалният свят се явява единственото място, в което тийнейджърът може свободно да взема решения за себе си, без никой да го контролира. 

Децата се нуждаят от самостоятелност и право на свобода на избора. Когато един подрастващ расте в силно контролираща среда или получава регулярни сигнали, че не се справя добре, е съвсем разбираемо да иска да се обърне към такава, в която може да почувства свобода на действието и изразяването си. За разлика от физическия свят, децата се радват на огромна свобода онлайн. 

Най-уязвимата група

Младежи под 25 годишна възраст са най-уязвимата група, когато говорим за видео игри. Една причина за това е, че техният префронтален кортекс все още не е напълно развит. Това е областта от мозъка, която отговаря за вземането на решения и преценката и се развива напълно до около 25 годишна възраст. Притегателната сила на видео игрите и допамина, който се отделя, могат да бъдат твърде силни за подрастващите да устоят, а и екраните са вече твърде лесно достъпни и навсякъде – можеш да играеш дори в училище.