Как да отгледам деца със здравословно екранно време?

Информацията в тази страница ни е полезна, когато...

  • Искаме да отгледаме деца в препоръчителното за тях екранно време.
  • Искаме да установим здравословни граници за екранно време у дома.
  • Търсим решение на проблеми, които ни подтикват към предлагането на екрани (злоядство, умора и т.н…)

Наръчник с няколко лесни стъпки, който може да ви помогне да преустановите изцяло или намалите екранното време на детето до препоръчителния времеви лимит.

Идеи за трудните ситуации, с които се сблъскваме ежедневно… (В процес на разработка!)

Какво да предложа вместо екран?

Какво да предложа вместо екран?

Идеи за трудните ситуации, с които се сблъскваме ежедневно… (В процес на разработка!)