Екраните и децата със СОП

Световната здравна организация, Американската Академия на Педиатрите и  специалисти от цял свят, занимаващи се с подрастващи, съветват деца под две годишна възраст да не използват дигитални устройства. 

Вижте също: Какво е препоръчителното екранно време според възрастта?

За съжаление много малка част от отглеждащите деца се съобразяват с тези препоръки и често в критичния период на бързо развитие на мозъка децата се излагат пред екрани без ограничения и оглед за вредите, които те нанасят върху нормалното им развитие.

Хиперактивност и дефицит на вниманието е често срещано състояние, което засяга функциите на мозъка, отговорни за задържане на вниманието и контролиране на импулсите. Мозъкът на засегнатите постоянно се опитва да намери стимулация, затова тези деца са неспокойни и трудно се задържат на едно място. Това им поведение зарежда мозъка с допамин и оттам се подобрява концентрацията и фокусът. 

Същите тези деца обаче успяват да се задържат пред екраните. Защо? Защото екранът им позволява да се наситят с бързо преминаващи стимули и да получат бързо удовлетворение, отделя се допамин и стимулацията на мозъка е постигната. Това привидно спокойствие пред екрана е доста изкушаващо за родителите, но може да доведе до пристрастяване, ако не е контролирано. Прекомерното ползване води до нарушения в уменията за решаване на социални задачи, разчитане на невербалната комуникация, емоционални и поведенчески проблеми.

Учените се обединяват около идеята, че аутизмът е неврологично състояние, причината за възникването на което съчетава генетични и външни фактори.

Изследвания в областта разкриват, че ранното използване на дигитални устройства от деца води до неврохимични промени в мозъка, които от своя страна допринасят за проблеми в поведението.

Вредата от престоя пред екрана е още по-осезаема при децата с неврологични и психични нарушения. 

Родителите използват екраните с цел да успокоят детето, да предотвратят неприемливо поведение в определена ситуация. Използват ги за намаляне на своето собствено напрежение и като начин да получат свободно време. Децата от аутистичния спектър в повечето от случаите живеят в свой собствен свят. Нежеланието им да участват в нашия реален, интерактивен свят се засилва още повече от влиянието на дигиталните устройства. Невъзможно е да се постига напредък в тяхното развитие, докато не бъдат откъснати от екраните. Виртуалният свят се превръща в лесно и достъпно място и децата изцяло спират да се поддават на реални стимули.

Изследвания в сферата говорят за връзка между използването на дигитални устройства в ранна възраст, продължителността на престоя и възникването на аутистични симптоми. Без да се изключва ролята на генетичното унаследяване, допълнителните неблагоприятни фактори от околната среда допринасят за появата на симптомите. 

Проучване направено на двегодишни деца, които ежедневно употребяват дигитални устройства, цели да разкрие евентуалната връзка  между проблемите в неврологичното развитие, риска от аутизъм и излагането пред екрани. Резултатите от проучването показват комплексна зависимост между използването на медията в ранното детство и риска от появата на дефицити в психологическото развитие и възникването на аутистични симптоми. 

Има ли връзка между ранното излагане на децата пред дигиталните устройства и появата на аутистично подобни симптоми?

Изследване на Хермауати и колеги от 2018 година цели да потвърди връзката между ранното излагане на децата пред дигиталните устройства и появата на аутистично подобни симптоми. Тяхното изследване показва, че при деца, които прекарват до три часа на ден пред екраните, се наблюдава изоставане в развитието на речта и трудности в задържането на вниманието. При деца, които прекарват повече от три часа се отчита, освен речевото изоставане, и липсата на внимание, голяма степен хиперактивност. При повече от половината от изследваните деца липсва интеракция с родителя, когато детето е пред екрана, което от своя страна също оказва негативен ефект върху социалното развитие.

Подобно проучване от Кушима и колеги (2022) организирано в Япония с идеята да проследи връзката между ранното излагане на детето пред екраните и аутизма, показва, че ползването на екрани от деца преди навършването на една година е тясно свързано с диагностицирането им като аутисти на тригодишна възраст. Тук отново се посочват времетраенето и ранното предлагане на дигитални устройства като фактор за развитие на състоянието и се алармира за вредите, които се нанасят на нормалното детско развитие. 

Почти 100 000 бременни жени са участвали в проучването. Тъй като литературата свидетелства за ролята на грижовните нагласи, депресията, напрежението, менталните разстройства при майката за определяне на престоя на детето пред екрана, тази съвкупност от допълнителни влияния е взета под внимание при провеждането  на изследването. 

Резултатите показват силна зависимост при момчетата между гледането на екрани преди навършване на една година и получаването на диагноза аутизъм на три години. Тези резултати не са повлияни от психичното състояние на майката и предразположеността на детето към аутистичното състояние. 

Въпреки предупрежденията отправяни към обществото от Световната здравна асоциация и Американската Академия на педиатрите голям процент от децата използват дигитални устройства преди да навършат една година. Повечето от тях използват мобилни телефони, собствени или на родителите им. Така начинът, по който се отглеждат децата в това ранно начало на техния живот, период свързан с бурни и важни промени в мозъка, е предразполагащ за проявлението на аутистични симптоми и по-късното диагностициране със състоянието аутизъм.

Изследователи от Китай откриват, че деца използвали екрани във възраст между нула и три години са с голям риск от развитието на аутистични симптоми, като продължителността на интеракция с възрастен и времето за сън действат като медиатор на връзката между екраните и аутизма.

Взаимодействия в реална среда

Социалната интеракция на децата с аутизъм страда още по-силно при честата употреба на дигитални устройства. Екраните могат да засилят проблемите при комуникацията и социализацията, сфери, където по принцип те срещат големи трудности. От изключителна важност е да се предоставя на децата взаимодействие в реална среда и да се работи за повишаване на социалните умения извън областта на дигиталните устройства. Задължително трябва да се взима под внимание уникалността на всяко едно дете с аутизъм, различните нужди и сензитивността преди да се включва какъвто и да е екран в ежедневието му. 

Децата с аутизъм могат да бъдат силно сензорно чувствителни и екраните биха могли да усилят тази чувствителност и да предизвикат трудности при преработването и регулирането на стимулите идващи от екрана. Имайки предвид сензитивността на конкретното дете, устройството трябва да се настрои адекватно или изобщо да се избягва употребата му. 

Продължителната употреба би могла да доведе до проблеми със съня, вниманието и концентрацията и цялостното развитие на детето.

Кога екраните могат да имат позитивен ефект върху децата със СОП?

Дигиталните устройства биха имали позитивен ефект върху развитието на децата с СОП тогава, когато екраните се използват с обучителна цел. Дадена програма трябва да се контролира и навигира от обучен да работи с нея специалист, който да подпомага детето по време на използването й.

От изключителна важност е ролята на родителя при навигирането на употребата на дигитални технологии от децата с СОП. Те трябва да бъдат постоянно ангажирани в подбора на това, което детето гледа с цел информацията да бъде адекватна към нуждите и да работи за подобряване на състоянието. 

Поставянето на ясни времеви лимити е от основна значимост както и задължителното присъствие на занимания в реалния свят. Съвместната работа със специалисти, които да са запознати с ползваните от детето устройства и програми и да дават насоки за употребата им, ще доведе до по-ползотворни резултати от екраните.

От друга страна не трябва да се омаловажава темата за онлайн сигурността. При децата със СОП е по-трудно или почти невъзможно да отсяват източниците на информация и да се предпазват от вредните влияния на потока от видео и аудио стимули. Супервизията по време на ползване на дигиталните устройства играе ключова роля за ползотворната употреба и усвояване на умения. 

Как да установим граници в използването на екрани?

Да се установят граници в използването на екрани може да бъде доста стресиращо, особено при семейства с деца със специални образователни потребности. Това е така, защото децата с аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, забавяне в развитието може вече да са започнали да използват екраните като механизъм за справяне с напрежението. Ето няколко идеи, които биха могли да ви помогнат при установяването на граници: 

  • Бихте могли да определите конкретно място за използване на устройството. То може да бъде означено със стикер, за да е наясно детето, че там се използва екрана. Така ще ограничите употребата и пренасянето на екрана. 
  • Добре е да установите рутина. Визуализирането на графика, показването на последователността на дейностите с картинки е лесно за възприемане и действа успокояващо за деца, при които планирането и организацията са проблем. В графика можете да включите и ползването на екран на определеното за това място.
  • Добре е да визуализирате времето, в което детето може да бъде пред екрана, и да уточните как се съобщава края на уговореното време. Това например може да става с аларма, с показване на определена позиция на стрелките на часовника, с пясъчен часовник. Може постепенно да се намалява продължителността на престоя. Много е важно при приключване на времето да покажем, че вярваме в поставените граници, и да не отпускаме допълнителни минути.
  • Препоръчително е да предлагаме образователни програми, които да развиват умения на детето и да участваме заедно с него в гледането им, за да имаме комуникация и интеракция.
  • Добре е поне 1 час преди сън да не се предлага екран на детето. Синята светлина от екрана се възприема от мозъка като дневна светлина и не позволява отделянето на мелатонин, хормон отговорен за качеството на съня. По този начин мозъкът е излъган и  държи тялото в готовност за дневни дейности. Недостатъчното количество сън води до превъзбуда, нервност и депресия. 

Автор: Десислава Гунчева, детско-юношески психолог

***

Ако ви интересуват теми като родителство, игрите и здравословно и осъзнато използване на технологиите, не пропускайте да последвате Offline Kids в InstagramFacebook, Youtube и Spotify.

***

Референции:

www.screenchildren.com

www.foothillsacademy.org

Chen, J., Strodl, E., Huang, L., Chen, Y., Yang, G., & Chen, W. (2020). Early Electronic Screen Exposure and Autistic-Like Behaviors among Preschoolers: The Mediating Role of Caregiver-Child Interaction, Sleep Duration and Outdoor Activities, Children

Hermawati, D., Rahmadi, F. A., Sumekar, T. A., Winarni, T. I., ( 2018). Early electronic screen exposure and autistic-like symptoms. Intractable & Rare Diseases Researh

Kushima, M., Kojima, R.,  Shinohara, R., Horiuchi, S., Otawa, S., Ooka, T.,  Akiyama, Y., Miyake, K., Yokomichi, H., Yamagata, Z., and the Japan Environment and Children’s Study Group (2022). Association Between Screen Time Exposure in Children at 1 Year of Age and Autism Spectrum Disorder at 3 Years of Age. The Japan Environment and Children’s Study. JAMA Pediatr.

Melchior, M., Barry, K., Cohen, D., Plancoulaine, S., Bernard, J. Y., Milcent, K., Gassama, M., Gomajee, R., & Charles, M. (2022). TV, computer, tablet and smartphone use and autism spectrum disorder risk in early childhood: a nationally-representative study. BMC Public Health, 22 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *