Защо някои деца са по-привлечени към социалните мрежи от други?

За да можем да помогнем на децата да правят по-осъзнати и здравословни избори по отношение на социалните мрежи, е важно да се опитаме да разберем по-добре техните нужди.

Реална психологическа нужда

Ричард Райън и Едуард Дечи в своята теория за самоопределянето заключават, че нашата психика се нуждае от три хранителни вещества, за да процъфтява: самостоятелност, компетентност и свързаност. Когато психиката ни е недохранена, тя поражда тревожност, безпокойство и други симптоми, предизвикани от някаква липса. 

Всички ние имаме потребност ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ СВЪРЗАНИ с другите и това важи с пълна сила и за подрастващите. 

Редица изследвания показват как самото присъствие на технологии без да осъзнаваме повлиява качеството на комуникацията ни с хората около нас, дори у дома, където често се крием зад телевизорите или собствените ни устройства. В същото време в сравнение с предишните десетилетия децата получават все по-малко възможност да излизат навън и общуват свободно и неструктурирано с връстници. В резултат на това все повече подрастващи изпитват дискомфорт и различни затруднения в общуването в реалния живот. 

Как социалните мрежи посрещат тази нужда?

Много деца се обръщат към технологиите, за да захранят психиката си. Социалните мрежи предоставят бърза обратна връзка, че сме СВЪРЗАНИ, част от общност, харесвани, приети. Общуването става по-лесно, защото можем да бъдем такива, каквито изберем – от името, през външния вид до редактиране до съвършенство на всяка една дума преди да бъде споделена онлайн. 

Според Ричард Райън деца, които не чувстват свързаност с връстниците си в училище, а са по-изолирани или самотни, ще бъдат по-привлечени към медиите. Това е тяхната възможност да намерят личности или общности, с които да се идентифицират. 

Райън смята, че в съвременното детство много деца не получават необходимата доза свързаност и не е изненадващо, че някои от тях търсят заместител онлайн.

“Прекалената употреба на технологии е симптом, показателен за някаква празнота в други области на живота, като у чилището или дома.”

Ричард Райън

Други причини тийнейджърите да прекарват много време в социалните мрежи: 

  • Платформите създават среда да изразим себе си по креативен начин. 
  • Предоставят по-лесен и бърз начин да посрещнем нуждата ни да се чувстваме приети, харесвани, чути отколкото в реалния живот. 
  • За тийнейджърите е важно какво другите мислят за тях. Когато постнем нещо онлайн и получим обратна връзка, че сме харесвани (лайкове/последователи/коментари), в мозъка ни се задействат центровете за възнаграждение и се отделя допамин, хормонът на удоволствието.
  • Мрежата е начин да избягат от реалния свят. Ако тийнейджърът преминава през труден период у дома, в училище или сред връстниците, в социалните мрежи може да се разсея или да изпита по-голяма анонимност.

Какво като родители можем да направим?

  • В ранните години на детето можем да се постараем да му предоставим повече възможности за комуникация с връстници, но в неструктурирана среда. Дори детето да е по-стеснително, то може да преодолее социалната си тревожност и да формира търпимост към физическото присъствие на останалите. Вътрешната му съпротива към взаимоотношенията в обществото с времето може да отслабне с натрупания опит.
  • Да вечеряме и общуваме регулярно с децата си. Изследванията показват, че децата, чиито семейства дават приоритет на семейните вечери, имат по-малко социално-емоционални конфликти в училище и показват повече увереност и позитивност по отношение на приятелствата и взаимоотношенията с връстници.
  • Да разговаряме при всяка удобна възможност с децата за социалните мрежи и ползите от тях, когато ги използваме като допълнително, а не основно средство за комуникация.

Източници и научни изследвания:

https://www.researchgate.net/publication/26822512_The_Impact_of_Background_Television_on_Parent-Child_Interaction

Self-determination theory (SDT; Deci & Ryan, 1985, 2000) 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0265407512453827

Книгата “Внимание”, Нир Еял, Издателство “Ракета”

https://www.tryohana.com/en/blog/why-is-your-kid-so-obsessed-with-social-media