Как екранното време уврежда мозъка на детето?

Запомнете:

  • Изследвания върху времето пред екрана и мозъка показват реални изменения в структурата и функционирането на мозъка;
  • Дори “нормално” екранно време може да повлияе на детския мозък;
  • Тази информация може да ви помогне да изградите твърда позиция по отношение на екранното време.
Критично е да осъзнаем, че дори “нормалното” екранно време оставя своето отражение върху децата.

Като практик наблюдавам много деца, които страдат от сензорно претоварване, липса на възстановителен сън и свръхвъзбудена нервна система – нещо, което наричам electronic screen syndrome”. 

Тези деца са импулсивни, раздразнителни и не могат да задържат вниманието си.

Родителите често питат дали има достатъчно доказателства, за да оправдаят премахването на жадуваните електронни устройства, знаейки, че “това е част от времето, в което живеем” и чудейки се дали останалите възрастни, които се грижат за децата, няма да подкопаят техните усилия. 

Обърнете внимание на информацията по-долу, дори и да ви се стори некомфортна, и се въоръжете с истината за потенциалните щети, които екранното време може да нанесе, особено върху все още младите, развиващи се мозъци. 

Резултати от изследвания чрез сканиране на мозъка: 

Атрофия на сивото мозъчно вещество

Няколко изследвания потвърждават атрофия (свиване или загуба на обем на тъканта) в области на сивото мозъчно вещество (където се случва “обработката”) при интернет/гейминг зависимост (Zhou 2011, Yuan 2011, Weng 2013,and Weng 2012). Измежду засегнатите части са фронталният лоб, който играе ключова роля в планирането, приоритизирането, организирането, вземането на решения. Загуба на обем се наблюдава и в стриатума, който участва в системите за възнаграждение и потискането на социално неприемливите импулси. От особено значение е увреждането в областта на инсулата, която участва в способността ни да развиваме емпатия и състрадание към другите и умението ни да интегрираме физически сигнали с емоция. Това са ключови умения за дълбочината и качеството на личните ни взаимоотношения. 

 

Нарушена цялост на бялото мозъчно вещество

Изследванията показват нарушена цялост на бялото мозъчно вещество (Lin 2012, Yuan 2011, Hong 2013 and Weng 2013). „Петнистото“ бяло вещество се изразява в загуба на комуникация в мозъка, включително връзки към и от различни лобове на едно и също полукълбо, връзки между дясното и лявото полукълбо и пътища между по-високи (когнитивни) и по-ниски (емоционални и оцеляване) мозъчни центрове. Бялото вещество също свързва мрежи от мозъка до тялото и обратно. Прекъснатите връзки могат да забавят сигналите или да ги направят непостоянни. 

Намалена дебелина на мозъчната кора 

Хонг и колегите му установяват намалена дебелина на мозъчната кора при зависими към интернет тийнейджъри (Hong 2013), а Юан открива същото изменение при мъже и жени, зависими към онлайн игрите, свързано с нарушения на когнитивните умения (Yuan 2013).  

 

Нарушени когнитивни способности

Изследвания са установили по-неефективна обработка на информация (Dong & Devito 2013), повишена чувствителност към награди и нечувствителност към загуба (Dong & Devito 2013) и необичайна спонтанна мозъчна активност, свързана с лошо изпълнение на задачите (Yuan 2011).

 

Нарушена функция на домапиновите депа 

Изследванията върху видео игрите показват, че допаминът (замесен в обработката на възнагражденията и пристрастяването) се освобождава по време на игри (Koepp 1998 и Kuhn 2011)) и че жаждата или поривите за игри предизвикват промени в мозъка, които са подобни на пристрастяването към наркотици (Ko 2009, Han 2011). Други открития в пристрастяването към интернет включват намален брой допаминови рецептори и транспортери (Kim 2011 and Hou 2012).

 

Какво ни казва всичко това?

На първо място това означава, че прекомерното екранно време нарушава мозъчната структура и функция. Голяма част от увреждането настъпва във фронталния лоб на мозъка, чието развитие определя успеха във всяка област от живота – от чувството за благополучие, през академичния или кариерния успех до качеството на взаимоотношенията. Използвайте това осъзнаване, за да укрепите собствената си родителска позиция по отношение на екранното време и да убедите другите да направят същото.

 

Какво можем да направим?

  • За бебета – да премахнем екранното време до поне 3 годишна възраст
  • За по-големите деца – да установим здравословни граници около екранното време, учейки ги да използват технологиите за полезни неща, а не безцелно висене пред екрана
  • Да посрещнем психологическите нужди на децата от социална среда, приемане и подкрепа, липсата на които често се превръща в причина тийнейджърите да се затварят в екраните. 
  • За полезност на екранното време в детска възраст можем да говорим единствено, когато използваме устройствата като помощно средство в нещата, които правим заедно с децата.

На българския пазар може да намерите книгата на доктор Виктория Дънкли “Рестарт на детския ум” с повече информация, успешни истории на родители и как да приложите екранен пост като решение на Интернет зависимостта в детска и тийнейджърска възраст. 

Ако ви интересува темата за здравословно и осъзнато използване на технологиите, не пропускайте да последвате Offline Kids в Instagram и Facebook.

Линкове към научните изследвания:

Dong, Guangheng, Elise E Devito, Xiaoxia Du, and Zhuoya Cui. “Impaired Inhibitory Control in ‘Internet Addiction Disorder’: A Functional Magnetic Resonance Imaging Study.” Psychiatry Research 203, no. 2–3 (September 2012): 153–158. doi:10.1016/j.pscychresns.2012.02.001.

Dong, Guangheng, Yanbo Hu, and Xiao Lin. “Reward/Punishment Sensitivities Among Internet Addicts: Implications for Their Addictive Behaviors.” Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 46 (October 2013): 139–145. doi:10.1016/j.pnpbp.2013.07.007.

Han, Doug Hyun, Nicolas Bolo, Melissa A. Daniels, Lynn Arenella, In Kyoon Lyoo, and Perry F. Renshaw. “Brain Activity and Desire for Internet Video Game Play.” Comprehensive Psychiatry 52, no. 1 (January 2011): 88–95. doi:10.1016/j.comppsych.2010.04.004.

Hong, Soon-Beom, Jae-Won Kim, Eun-Jung Choi, Ho-Hyun Kim, Jeong-Eun Suh, Chang-Dai Kim, Paul Klauser, et al. “Reduced Orbitofrontal Cortical Thickness in Male Adolescents with Internet Addiction.” Behavioral and Brain Functions 9, no. 1 (2013): 11. doi:10.1186/1744-9081-9-11.

Hong, Soon-Beom, Andrew Zalesky, Luca Cocchi, Alex Fornito, Eun-Jung Choi, Ho-Hyun Kim, Jeong-Eun Suh, Chang-Dai Kim, Jae-Won Kim, and Soon-Hyung Yi. “Decreased Functional Brain Connectivity in Adolescents with Internet Addiction.” Edited by Xi-Nian Zuo. PLoS ONE 8, no. 2 (February 25, 2013): e57831. doi:10.1371/journal.pone.0057831.

Hou, Haifeng, Shaowe Jia, Shu Hu, Rong Fan, Wen Sun, Taotao Sun, and Hong Zhang. “Reduced Striatal Dopamine Transporters in People with Internet Addiction Disorder.” Journal of Biomedicine & Biotechnology 2012 (2012): 854524. doi:10.1155/2012/854524.

Kim, Sang Hee, Sang-Hyun Baik, Chang Soo Park, Su Jin Kim, Sung Won Choi, and Sang Eun Kim. “Reduced Striatal Dopamine D2 Receptors in People with Internet Addiction.” Neuroreport 22, no. 8 (June 11, 2011): 407–411. doi:10.1097/WNR.0b013e328346e16e.

Ko, Chih-Hung, Gin-Chung Liu, Sigmund Hsiao, Ju-Yu Yen, Ming-Jen Yang, Wei-Chen Lin, Cheng-Fang Yen, and Cheng-Sheng Chen. “Brain Activities Associated with Gaming Urge of Online Gaming Addiction.” Journal of Psychiatric Research 43, no. 7 (April 2009): 739–747. doi:10.1016/j.jpsychires.2008.09.012.

Kühn, S, A Romanowski, C Schilling, R Lorenz, C Mörsen, N Seiferth, T Banaschewski, et al. “The Neural Basis of Video Gaming.” Translational Psychiatry 1 (2011): e53. doi:10.1038/tp.2011.53.

Lin, Fuchun, Yan Zhou, Yasong Du, Lindi Qin, Zhimin Zhao, Jianrong Xu, and Hao Lei. “Abnormal White Matter Integrity in Adolescents with Internet Addiction Disorder: A Tract-Based Spatial Statistics Study.” PloS One 7, no. 1 (2012): e30253. doi:10.1371/journal.pone.0030253.

Rideout, Victoria J., Ulla G. Foehr, and Donald F. Roberts. “Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18- Year Olds.” Kaiser Family Foundation Study (2010). http://kff.org/other/poll-finding/report-generation-m2-media-in-the-liv….

Weng, Chuan-Bo, Ruo-Bing Qian, Xian-Ming Fu, Bin Lin, Xiao-Peng Han, Chao-Shi Niu, and Ye-Han Wang. “Gray Matter and White Matter Abnormalities in Online Game Addiction.” European Journal of Radiology 82, no. 8 (August 2013): 1308–1312. doi:10.1016/j.ejrad.2013.01.031.

Yuan, Kai, Ping Cheng, Tao Dong, Yanzhi Bi, Lihong Xing, Dahua Yu, Limei Zhao, et al. “Cortical Thickness Abnormalities in Late Adolescence with Online Gaming Addiction.” Edited by Bogdan Draganski. PLoS ONE 8, no. 1 (January 9, 2013): e53055. doi:10.1371/journal.pone.0053055.

Yuan, Kai, Chenwang Jin, Ping Cheng, Xuejuan Yang, Tao Dong, Yanzhi Bi, Lihong Xing, et al. “Amplitude of Low Frequency Fluctuation Abnormalities in Adolescents with Online Gaming Addiction.” Edited by Krish Sathian. PLoS ONE 8, no. 11 (November 4, 2013): e78708. doi:10.1371/journal.pone.0078708.

Yuan, Kai, Wei Qin, Guihong Wang, Fang Zeng, Liyan Zhao, Xuejuan Yang, Peng Liu, et al. “Microstructure Abnormalities in Adolescents with Internet Addiction Disorder.” Edited by Shaolin Yang. PLoS ONE 6, no. 6 (June 3, 2011): e20708. doi:10.1371/journal.pone.0020708.

Zhou, Yan, Fu-Chun Lin, Ya-Song Du, Ling-di Qin, Zhi-Min Zhao, Jian-Rong Xu, and Hao Lei. “Gray Matter Abnormalities in Internet Addiction: A Voxel-Based Morphometry Study.” European Journal of Radiology 79, no. 1 (July 2011): 92–95. doi:10.1016/j.ejrad.2009.10.025.